Милан Трумић, Маја Трумић,
ПРАКТИКУМ ИЗ УСИТЊАВАЊА И КЛАСИРАЊА СИРОВИНА, Издавач: Технички факултет у Бору, Бор, 2020.
ISBN 978‐86‐6305‐105‐8Милан Трумић, Маја Трумић,
ПРАКТИКУМ ИЗ ОСНОВА ПРОЈЕКТОВАЊА У ПРИПРЕМИ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, Издавач: Технички факултет у Бору, Бор, 2019.
ISBN 978‐86‐6305‐102‐7Јовица Соколовић,
ПРАКТИКУМ ИЗ ФИЗИЧКИХ МЕТОДА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ, Издавач: Технички факултет у Бору, Бор, 2020.
ISBN 978-86-6305-109-6Рудолф Томанец, Зоран Штирбановић,
ПРАКТИКУМ ИЗ ИСПИТИВАЊА МИНЕРАЛНИХ И СЕКУНДАРНИХ СИРОВИНА, Издавач: Технички факултет у Бору, Бор, 2020.
ISBN 978-86-6305-107-2Грозданка Д.Богдановић, Милан М.Антонијевић,
ПОНАШАЊЕ И ОКСИДАЦИЈА ХАЛКОПИРИТА У ВОДЕНОЈ СРЕДИНИ, Издавач: Технички факултет у Бору, Бор, 2011.
ISBN 978-86-80987-81-1


Игњатовић М., Игњатовић Р., Трумић М.
Принципи рада сепаратора са суспензијама,
“Наука”, Београд, 1999.


Андрић Љ., Трумић М.:
Монографија: “УСИТЊАВАЊЕ МЛЕВЕЊЕМ – Микронизација, механичка и механохемијска активација минерала“, Универзитет у Београду, Технички факултет Бор, Бор 2013. ISBN 978-86-6905-013-6, COBISS, SR-ID 201968652


Магдалиновић Н., Аћић Р., Трумић М., Шутуловић Љ.
Универзитетски уџбеник: Одводњавање и јаловишта,
Издавач: “Наука”, Београд, 2001. стр. 154. ID =90134028


Трумић М. Ж., Андрић Љ. Д., Трумић М. С.:
“Управљање и третман отпада“, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, 2014., стр.172.,
ISBN 978-86-6305-020-4


Родољуб Станојловић, Јовица Соколовић,
Топионичка шљака – продукција и прерада шљаке Топионице бакра у Бору,
Монографија, ISBN: 978-86-80987-83-5, Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, (2011).


Родољуб Станојловић, Јовица Соколовић,
Технологије и одрживи развој, Уџбеник,
ISBN: 978-86-6305-055-6,Универзитет у Београду, Технички факултет у Бору, (2016).


З. Перић, В. Деспотовић, Ј. Николић, А. Јовановић, Н. Симић,
Практикум из Дигиталних телекомуникација I са MATLAB примерима,
ISBN 978-86-6125-191-7, COBISS.SR-ID 249966092, Електронски факултет, Универзитет у Нишу, 2017


Зоран Стевић,
Оптоелектроника,
Технички факултет Универзитета у Београду, Бор (2005), ISBN 86-80987-35-2


Мирослав Бјекић, Зоран Стевић, Аленка Миловановић, Сања Антић,
Регулација електромоторних погона,
Технички факултет, Чачак (2010), ISBN 978-86-7776-099-1


Zoran Stevic, Mirjana Rajcic-Vujasinovic, Ilija Radovanovic,
Supercapacitors Test Methods, Book title: Supercapacitors: Electrochemical Properties, Applications and Technologies, Edited by: Cindy D. Mullan, Nova Science Publishers, NY, USA (2014), ISBN: 978-1-63321-019-6


Zoran Stević, Mirjana Rajčić-Vujasinović,
Supercapacitors as a Power Source in Electrical Vehicles, Book title: Electric Vehicles – The Benefits and Barriers / Book 1, Edited by: Seref Soylu, Intech, Rijeka (2011),
ISBN 978-953-307-287-6


Sanja Bugarinović, Mirjana Rajčić-Vujasinović, Zoran Stević and Vesna Grekulović,
Cuprous Oxide as an Active Material for Solar Cells, Book title: Solar Cells – New Aspects and Solutions, Edited by: Leonid A. Kosyachenko, Intech, Rijeka (2011),
ISBN 978-953-307-761-1


Zoran Stević, Ilija Radovanović,
Energy Efficiency of Electric Vehicles, Book title: New Generation of  Electric Vehicles, Edited by: Zoran Stević, Intech, Rijeka (2012),
ISBN 978-953-51-0893-1


Supercapacitor Design and Applications,
Publisher: Intech, Rijeka (2016),
ISBN 978-953-51-2749-9


Зоран Стевић, Мирјана Рајчић-Вујасиновић, Дејан Антић,
Примена Термовизије, Технички факултет у Бору (2008),
ISBN 978-86-80987-58-3, COBISS.SR-ID 149380108


Зоран Стевић, Дубравка Николовски, Снежана Петровић, Зоран Николић, Растислав Крагић, Стеван Шамшаловић, Драган Ковачевић,
Техника и технологија у функцији заштите животне средине, СМЕИТС, Београд (2010),
ISBN 978-86-81505-56-4


Зоран Стевић, Дејан Антић,
Испитивања електрохемијских система за складиштење енергије, Академска мисао, Београд (2013),
ISBN 978-86-7466-454-4