Путем поште:

Технички факултет у Бору
Катедра за МиРТ
Војске Југославије 12
19210 Бор
Р Србија

Путем телефона:

(030) 424 555 локал 126
063 845 89 40

Факсом:

(030) 421 078
(030) 421 749

Електронском поштом:

mrt@tfbor.bg.ac.rs