На Катедри за минералне и рециклажне технологије, настава се изводи на основним академским, мастер и докторским студијама, у оквиру студијског програма Рударско инжењерство, акредитованог 2014. године.

 

Основне академске студије трају осам семестара и реализују се кроз два модула:

– Припрема минералних сировина
– Рециклажне технологије и одрживи развој.

Студенти који заврше основне академске студије добијају звање дипломирани инжењери рударства, модул припрема минералних сировина или дипломирани инжењери рударства, модул рециклажне технологије и одрживи развој и могу се запослити у образовним, научним или јавним институцијама и предузећима која се баве делатностима из области минералних технологија, односно припреме минералних сировина и рециклажних технологија и одрживог развоја, како у земљи тако и у иностранству.

 

Мастер академске студије трају два семестра и реализују се на истим модулима као и основне академске студије: Припрема минералних сировина и Рециклажне технологије и одрживи развој. Након завршетка мастер академских студија студенти добијају диплому мастер инжењер рударства, модул припрема минералних сировина или мастер инжењер рударства, модул рециклажне технологије и одрживи развој, што им омогућава даљи наставак школовања уписом на докторске академске студије или запослење у образовним, научним или јавним институцијама и предузећима која се баве делатностима из области минералних и рециклажних технологија, како у земљи тако и у иностранству.

 

 

Докторске академске студије трају шест семестара и јединствене су за цео студијски програм Рударско инжењерство, односно у оквиру њих не постоје модули већ се студенти на основу изабраних предмета и теме докторске дисертације опредељују за одређену научну област. Студенти докторских академских студија након одбрањене докторске дисертације добијају звање доктор наука, студијски програм рударско инжењерство и могу наставити свој рад или усавршавање у научним и високошколским установама у земљи и иностранству.