Катедра за Минералне и рециклажне технологије на Техничком факултету у Бору је основана 1962. године под називом Катедра за Припрему минералних сировина, са циљем школовања рударских инжењера за припрему минералних сировина за потребе РТБ-а Бор. Након увођења још једног профила занимања, рударски инжењер за рециклажне технологије и одрживи развој, 2002. године Катедра мења назив у Катедра за Минералне и рециклажне технологије.

 

Тренутно се на Катедри за Минералне и рециклажне технологије врши школовање студената на два модула: Припрема минералних сировина и Рециклажне технологије и одрживи развој,на сва три нивоа студија: основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије.