Приземље


1
Лабораторија за уситњавање и класирање

2
Лабораторија за хемијске методе концентрације

3
Лабораторија за флотацијску концентрацију

4
Лабораторија за рад наставног особља,
Добринка Трујић, лаборант

5
Лабораторија за физичке и специјалне методе концентрације

6
Лабораторија за рад наставног особља


Први спрат


7
др Љубиша Андрић, редовни професор
Владимир Николић, асистент

8
др Маја Трумић, доцент

9
др Зоран Штирбановић, доцент

10
др Јовица Соколовић, ванредни професор

11
Учионица

12
Учионица

13
Александра Вукша, асистент
Драгана Мариловић, асистент
Катарина Балановић, сарадник у настави

14
др Милан Трумић, редовни професор

15
др Грозданка Богдановић, редовни професор