Редовни професори


др Милан Трумић, шеф Катедре за МиРТ
биографија | контакт

др Грозданка Богдановић

биографија | контакт

др Зоран Стевић

биографија | контакт

др Јовица Соколовић

биографија | контакт


Ванредни професори


др Маја Трумић

биографија | контакт

др Зоран Штирбановић

биографија | контакт


Доценти


др Владан Милошевић

биографија | контакт


Асистенти


Владимир Николић, мас. инж.

биографија | контакт

Драгана Мариловић, мас. инж.

биографија | контакт

Катарина Балановић, мас. инж.

биографија | контакт

Предраг Столић, дипл. инж.
биографија | контакт

Ивана Илић, мас. инж.

биографија | контакт


Лаборанти


Добринка Трујић

биографија | контакт