Катедра за Минералне и рециклажне технологије на Техничком факултету у Бору је основана 1962. године под називом Катедра за Припрему минералних сировина, са циљем школовања рударских инжењера за припрему минералних сировина за потребе РТБ-а Бор. Након увођења још једног профила занимања, рударски инжењер за рециклажне технологије и одрживи развој, 2002. године Катедра мења назив у Катедра за Минералне и рециклажне технологије.

 

Тренутно се на Катедри за Минералне и рециклажне технологије врши школовање студената на два модула: Припрема минералних сировина и Рециклажне технологије и одрживи развој,на сва три нивоа студија: основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије.

 

Настава је организована по интерактивном принципу уз активно учешће студената и подразумева наставу у учионицама и лабораторијама на Техничком факултету у Бору, као и практичну наставу приликом које студенти обилазе институције и предузећа која се баве делатностима за које се школују.

 

Од оснивања Катедре до данас дипломирало је преко 200 студената, магистрирало 18, мастер студије је завршило 16 студената а докторирало 10.

 

Поред извођења наставе и вежби наставници и сарадници на Катедри за Минералне и рециклажне технологије су ангажовани и на реализацији великог броја међународних и домаћих пројеката и студија. На Катедри постоји већи број лабораторија у којима се налазе уређаји и опрема за експериментална истраживања из области припреме минералних сировина и рециклажних технологија.

 

Чланови Катедре од 2006. године организују Симпозијум о Рециклажним технологијама и одрживом развоју, који од 2019. године мења назив у International Mineral Processing and Recycling Conference. Такође, на Катедри се издаје часопис Recycling & Sustainable Development.