Пун назив: Катедра за Минералне и рециклажне технологије
Скраћени назив: Катедра за МиРТ
Одсек: Одсек за рударско инжењерство
Факултет: Технички факултет у Бору
Универзитет: Универзитет у Београду
Власничка структура високошколске установе: Државна

Година оснивања: 1962.
Последња акредитација: 2014.
Нивои студија: основне академске студије, мастер академске студије, докторске академске студије
Научно поље: Техничко-технолошко поље
Научна област: Рударско инжењерство
Уже научне области: Минералне и рециклажне технологије

Адреса: Технички факултет у Бору, Катедра за МиРТ, Одсек за рударско инжењерство, Војске Југославије 12, 19210 Бор, Р Србија
Телефон: (030) 424 555 локал 126 и 063 845 89 40
Факс: (030) 421 078 и (030) 421 749
E-mail: mrt@tfbor.bg.ac.rs

Шеф Катедре: проф. др Милан Трумић

Званичан лого Катедре: