Све информације о актуелним конкурсима, као и остале релевантне информације везане за упис на основне, мастер и докторске студије, доступне су у оквиру специјализованих сајтова Техничког факултета у Бору посвећеним упису и то:

за информације о упису на основне академске студије:
https://upis.tfbor.bg.ac.rs

за информације о упису на мастер академске студије:
https://master.tfbor.bg.ac.rs

за информације о упису на докторске академске студије:
https://doktorske.tfbor.bg.ac.rs